Sorozat:
A Szent Korona öröksége
 

Buchserie:
Erbe der Heiligen Krone
 

Series:
Heritage of the
Holy Crown
 

 

Riskó Marianna

Chira Sándor munkácsi püspök
élete és vértanúsága


Budapesten,
az Úr 2017. és a Szent Korona uralkodásának 1017. esztendejében.

 

 

A két világégés, a többszöri impériumváltás a 20. századi Kárpátalján is korszakos változásokat eredményezett, különösen az egyházak és a vallásgyakorlat terén. Chira Sándornak (1897-1983), a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye püspökének, a meggyilkolt Romzsa Tódor utódának hosszú, küzdelmes életpályája átíveli az egyházmegye történetének jelentős korszakát, jól szemléltetve a térség legnagyobb vallási felekezetének szenvedéstörténetét. Töretlen hite és derűs missziós lelkülete, sztoikus, hősies kitartása, valamint érték- és közösségteremtő, tanúságtevő szolgálata meghozta a maga gyümölcsét: halála után mindkét hazájában (Kárpátalján és száműzetésének helyszínén, a kazahsztáni Karagandában) virágzó egyházi életet hagyott hátra, kiérdemelve helyét a „fehér vértanúk” sorában.

Életének első fele a növekedésé, a lelki és szellemi gyarapodásé, a lelkes és sokrétű szolgálaté, végigjárva a meredeken felfelé ívelő utat a falusi paróchustól a szemináriumi spirituálisig, illetve tanárként és rektorként, kanonokként és pápai prelátusként, végül titkos püspökként. A kemény korszakváltást, hitének és elköteleződésének kemény próbatételét hozza magával a II. világháború után erőszakosan terjeszkedő, Kárpátalját is bekebelező szovjet birodalom. Egyháza és Róma iránti hűségéért hétévi börtönbüntetés a Gulágon, majd azt követően a szülőföldjéről való 26 évi száműzetés lesz Chira püspök osztályrésze. A száműzöttek városában, Karagandában második otthonra lel a német és lengyel, ukrán és litván hívek között, megtalálva a módját annak, hogy az ötezer kilométer távolság ellenére, hogyan lássa el püspöki teendőit munkácsi egyházmegyéjében is.  


A könyv adatai:
392 oldal
kb. 70 ff és 40 színes fotó
B5-ös méret, keménytábla, fűzött
magyar nyelvű
ISBN: : 978 615 5037 32 0
bruttó bolti fogyasztói ár: 3990 Ft (közvetlenül a kiadónál kedvezmény)

Vissza a főmenübe
 
Zurück ins Hauptmenü   Back to main menu