Sorozat:
A Szent Korona öröksége
 

Buchserie:
Erbe der Heiligen Krone
 

Series:
Heritage of the
Holy Crown
 

 

Tarics Péter

A mi Széchenyink

Közösségi lelkiismerettel, cselekvő hitvallással a magyar nemzetért

Megjelent gróf Széchenyi István születésének 230. évfordulója tiszteletére

Budapesten,
az Úr 2021. és a Szent Korona uralkodásának 1021. esztendejében.

 

 

A csaknem 400 oldalas könyv gróf Széchenyi István születésének 230. évfordulója tiszteletére jelent meg a Romanika Kiadó gondozásában, amely a szerző három és fél évtizedes kutatómunkájának eredménye. A szerző elemzi a Kossuth-Széchenyi vita tanulságait, Széchenyi és József nádor rendhagyó kapcsolatát, a gróf géniuszmivoltát, betegségeit, magyarul tudását, vallásosságát, illetve végig követi Széchenyi egész életművét. A szerző a könyvben tételesen megcáfolja, hogy gróf Széchenyi István öngyilkos lett volna, és kétségbevonhatatlan bizonyítékokkal támasztja alá: Széchenyi 1860. április 8-án hajnalban politikai gyilkosság áldozata lett. A könyvet mintegy 90 oldalas kép-, kordokumentum-, térkép- és kollázsalbum színesíti.


A könyv adatai:
376 oldal
227 színes és 12 ff kép
B5-ös méret, keménytábla, fűzött
magyar nyelvű
ISBN: 978 615 5037 64 1
bruttó bolti fogyasztói ár: 3990 Ft (közvetlenül a kiadónál kedvezmény)

Részletesebb ismertető:

Tarics Péter tizenhetedik könyvében gróf Széchenyi István életét, életművét, annak hatását, mához szóló üzenetét, iránymutatását, illetve halálának körülményeit dolgozta fel. A kötet a szerző három és fél évtizedes kutatómunkájának eredménye, tudományos alapokra helyezett, hiteles történeti utazás, rendhagyó monográfia.

A könyvben megfogalmazódnak Széchenyi korszakalkotó gondolatai a ma embere, a mai magyar közösségek számára. A szerző azokat a szilánkokat ragadja ki a Széchenyi-életműből, melyek hatással lehetnek magyar közösségi életünkre, gondolkodásunkra. A könyvből nem hiányzik a Kossuth-Széchenyi vita és annak vizsgálata, s a szerző foglalkozik József nádor és Széchenyi rendhagyó kapcsolatának hátterével, majd külön szemelvényben teszi lélektani elemzés tárgyává Széchenyi lelkivilága történéseinek hatásmechanizmusait. Fontos része a kötetnek a Széchenyi géniusz-mivoltát elemző értekezés, illetve a Széchenyi magyar nyelvhez való vonzódását, „magyarul tudását” bizonyító tanulmány, valamint a Kárpát-medencei utazás a „legnagyobb és leghívebb magyarral”.

Széchenyi öngyilkosságának hamis elmélete – és ezzel együtt tébolyodottságának legendája – megdőlt, mára teljesen elvesztette hitelét, ugyanis Tarics Péter a könyvben tételesen megcáfolja, hogy gróf Széchenyi István öngyilkos lett volna, és kétségbevonhatatlan bizonyítékokkal, valamint kriminalisztikai módszerekkel, a kriminológia és a büntetőjog tudományos eszközeivel támasztja alá, hogy a Széchenyi 1860. április 8-án hajnalban politikai gyilkosság áldozata lett. Állítását minden részletre kiterjedő saját kutatásai alapján, a gróf halálával kapcsolatos dokumentumok feldolgozásával, a kor politikai konstellációjának és összefüggéseinek elemzésével, Széchenyi 1854 és 1860 közötti írásainak, valamint döblingi hagyatékának és utolsó napjai dokumentumainak alapos, szigorú vizsgálatával támasztja alá, különös tekintettel a rendőrségi jegyzőkönyvekre, a halotti bizonyítványra, a boncolási jegyzőkönyvre, az orvosi jelentésekre, a Goergen-per iratanyagára, illetve a halál körülményeivel kapcsolatos hivatalos dokumentumok, magyarázatok és tanúvallomások ellentmondásaira, megnevezve a gyilkosság okait, indítékát és előkészítésének politikai módszer- tanát. A könyv szerves részét képezi Széchenyi kézírásának rendszeres és hiteles pszichografológiai elemzése (1827 – 1860), amely szintén egyértelműen cáfolja az öngyilkosságot. A szerző mindemellett tárgyilagosan és hitelesen – orvosi és pszichiátriai szövegkörnyezetben – írja le Széchenyi betegségeit, egyben bizonyítja a gróf teljes tisztánlátását – döblingi időszakának második felében (is).

A könyvet gazdag kép-, kordokumentum-, térkép- és kollázsalbum színesíti, amely következetesen és precízen követi a kötetben tudatosan felépített mondanivalót. Emellett a könyvben megtalálható a szerző Széchenyi Istvánról írt egyfelvonásos drámája, amelyet 2011 szeptemberében nagy sikerrel mutattak be a Felvidéken a Széchenyi család tagjainak jelenlétében, majd a történelmi Magyarország területén több helyen, több társulattal.

Ez a kötet a történelmi hűséget képviselve tisztelettel és alázattal emeli piedesztálra gróf Széchenyi István mindnyájunk számára hasznos és tanulságos életművét, sorsát.

Vissza a főmenübe
 
Zurück ins Hauptmenü   Back to main menu