Sorozat:
A Szent Korona öröksége
 

Buchserie:
Erbe der Heiligen Krone
 

Series:
Heritage of the
Holy Crown
 

 
Ani, az ősi örmény főváros és magyar vonatkozásai

Ani, die alte armenische Hauptstadt und ihre ungarischen Beziehungen

Ani, the ancient Armenian capital and its Hungarian connections

Fotók / Photos:
Horváth Zoltán György

Szöveg / Text:
Horváth Zoltán György és Gondos Béla

Budapesten,
az Úr 2003. és a Szent Korona uralkodásának 1003. esztendejében.

 

 
Ani, amely a X-XI. században az örmény főváros volt, jelenleg Törökországban, közvetlenül az örmény határnál fekvő káprázatos romváros, ahol megdöbbentő épségben maradtak meg az 1700 éves örmény kereszténység 1000 környékén épített szépséges templomai. Ezeket a kincseket igen gazdag fotóanyaggal ismertetjük, azonban magyar szempontból az is különlegesség, hogy Ani építészete és részben díszítőművészete megdöbbentő hasonlóságot mutat a korai romanika egyes jellegzetes magyar emlékeivel, amelyekről könyvünkben - az analógiák bemutatására különös hangsúlyt fektetve - szintén sok-sok fotó látható.  

Ani, die ehemalige Hauptstadt von Armenien in den 10-11. Jahrhunderten liegt heute in der Türkei unmittelbar an der armenischen Grenze. In der atemberaubend schönen Ruinenstadt sind die um 1000 gebauten wunderschönen Kirchen des armenischen Christentums von 1700 Jahren in überraschend gutem Zustand geblieben. Diese Kunstschätze wollen wir durch reiches Bildmaterial präsentieren. In ungarischer Hinsicht stellt sich als Besonderheit vor, dass die Bau- und Verzierungskunst von Ani Ähnlichkeit mit manchen typischen ungarischen Baudenkmälern der Frühromanik aufzeigt, von denen in unserem Buch viele Fotos zu finden sind - wobei auf die Analogien besonderer Wert gelegt wird. 

Ani used to be the Armenian capital in the 10th and 11th centuries. Geographically, it presently belongs to Turkey and is situated next to the Armenian border. Ani is an astounding city of ruins. Its splendid churches, built around 1000 A.D., remain remarkably intact and they are excellent examples of the 1700-year-old Armenian Christianity. These treasures will be presented through a fine collection of photographs. Another curiosity from the point of view of Hungary is the fact that Ani's architecture and in part, its decorative art shows remarkable resemblance to certain typical Hungarian memorials of the early Romanesque style. Our book places special emphasis on these analogies and includes plenty of photographs to illustrate the similarities.  

 

A könyvben bemutatott települések:   Die vorgestellten Siedlungen:   The introduced settlements:  
Örményország (ma Törökország) / Armenien (heute Türkei) / Armenia (actually Turkey): Ani, Kars
Magyarország / Ungarn / Hungary: Karcsa, Gerény, Kiszombor, Kézdiszentlélek, Tarnaszentmária, Feldebrő

Néhány további adat a könyvről:
165 oldal
161 színes fotó
B5-ös formátum
Magyarország és Ani + Törökország térképpel
magyar, német és angol nyelvű
ISBN 963 212 129 5
bruttó bolti fogyasztói ár: 2990 Ft
(közvetlenül a kiadónál kedvezmény)
Manche weitere Daten über das Buch:
165 Seiten
161 farbige Fotos
Format "B5"
mit Karte von Ungarn und Ani + Türkei
mit ungarischem, deutschen und englischem Text
Some further data about the book:
165 pages
161 colour prints
form "B5"
with map of Hungary and Ani + Turkey
with Hungarian, English and German text

 

 

Vissza a főmenübe
 
Zurück ins Hauptmenü   Back to main menu