Sorozat:
A Szent Korona öröksége

 

Buchserie:
Erbe der Heiligen Krone

 

Series:
Heritage of the
Holy Crown

 

 

Erdély

legszebb középkori templomai

Die schönsten mittelalterlichen Kirchen von Siebenbürgen


The Most Beautiful Medieval Churches of Transylvania


Fotók / Photos:
Horváth Zoltán György

Szöveg / Text:
Horváth Zoltán György, Gondos BélaBudapesten,
az Úr 2009. és a Szent Korona uralkodásának 1009. esztendejében.

 


 

A Szt. István alapította Erdélyi püspökség idén, 2009-ben ünnepli ezeréves fennállását. Egy évezred alatt a magyarok és a szászok a történelmi Erdélyben ezernyi pompás műemléket alkottak. Kötetünkben a legszebb, legkülönlegesebb félszáz középkori templomot, azok építészeti és képzőművészeti értékeit mutatjuk be soha nem látott részletességű, mintegy 700 fotóból álló képanyaggal.  

Das von König Hl. Stephan gegründete siebenbürgische Bistum feiert in diesem Jahr, 2009 sein tausendjähriges Jubiläum. Im Laufe eines Jahrtausends haben die Ungarn und die Sachsen in dem historischen Siebenbürgen Tausende von prachtvollen Baudenkmälern geschaffen. In diesem Buch wollen wir die schönsten fünfzig mittelalterlichen Kirchen, ihre architektonischen und kunsthistorischen Schätze mit Hilfe einer außerordentlich reichen, ungefähr 700 Fotos zählenden Illustration vorstellen.  

The diocese of Transylvania, founded by King St. Stephen, is celebrating its millennium in 2009. During these thousand years, the Hungarians and the Saxons created thousands of magnificent monuments in historic Transylvania. In our book, we introduce the fifty most beautiful and extraordinary medieval churches, showing their architectural and artistic value, using about seven hundred photo illustrations.  

 

A könyvben bemutatott települések:  

Die vorgestellten Siedlungen:  

The introduced settlements:  

Ákos, Algyógy, Aranyosgerend, 
Berethelom / Birthälm, Boroskrakkó, Brassó / Kronstadt, 
Csíkrákos, Csíkdelne, Csíkszentimre, Csíkszentlélek, 
Demsus, Ecel / Hetzeldorf, Erked / Arkeden, 
Gelence, Guraszáda, Gyergyószentmiklós, Gyulafehérvár, 
Halmágy, Harina / Mönchsdorf, Holcmány / Holzmengen, Homoród / Hamruden, 
Kerc / Kerz, Kézdiszentlélek, Kilyén, Kisdisznód / Michelsberg, Kolozsvár, Küküllõvár,
Magyargyerõmonostor, Magyarvalkó, Marosszentimre, Marosvásárhely, Miklóstelke / Klosdorf,
Nagyszeben / Hermannstadt, Oltszakadát, Õraljaboldogfalva, 
Prázsmár / Tartlau, Prépostfalva / Probstdorf, Sepsiszentgyörgy, Somkerék, Somlyóújlak, 
Szászbogács / Bogeschdorf, Szászsebes / Mühlbach, Szék, Székelyderzs, Székelyudvarhely, 
Zabola, Zeykfalva

Néhány további adat a könyvrõl:
376 oldal
kb. 720 (!!!) színes fotó
B5-ös formátum
Erdély térképpel
magyar, német és angol nyelvû
ISBN 978 963 87287 9 1
bruttó bolti fogyasztói ár: 3990 Ft
(közvetlenül a kiadónál kedvezmény)

Manche weitere Daten über das Buch:
376 Seiten
ca. 720 farbige Fotos
Format "B5"
mit Karte von Siebenbürgen
mit ungarischem, deutschem und englischem Text

Some further data about the book:
376 pages
approx. 720 colour prints
form "B5"
with map of Transylvania
with Hungarian, English and German text

 

Vissza a fõmenübe
 

Zurück ins Hauptmenü  

Back to main menu