Papp Faber Erika

Ízelítő a magyar költészetből

A Sampler of Hungarian Poetry

Budapesten,
az Úr 2012.
és a Szent Korona uralkodásának 1012. esztendejében.

 

 
Ismét hiánypótló, ám ezúttal szépirodalmi kötettel jelentkezik a Romanika Kiadó. 21 neves magyar költő mintegy 60 versét fordította angolra Kosztolányi Dezső fordítói elveit követve a több kötetnyi saját verssel is rendelkező szerző, aki Magyarországon született, de gyermekkora óta Amerikában él, így a magyar és az angolszász kultúrában egyaránt otthon van, ami elengedhetetlen az igazán autentikus versfordításokhoz. Az igen szép kiállítású kötetben tükörképben egymás mellé szerkesztettük a magyar és az angol versváltozatot a könnyebb használat érdekében. Az egyes költők életét és életművét angol nyelven ismerteti a szerző. A kötet nagyszerű azon külföldieknek, akik egy világnyelven szeretnék olvasni a magyar költészet kincseit, azon honfitársainknak, akik külföldi barátaiknak vagy üzleti partnereiknek szeretnének a magyar kultúra gyöngyszemeiből ízelítőt adni, valamint az angolul tanulóknak is igényes segédkönyv. Az egyes költők portréi Somogyi Csilla szépséges grafikáin jelennek meg.  

Hungarian poetry has remained a hidden treasure of international literature due to the difficulty of the language and the dearth of adequate translations. For it is not sufficient to have a working knowledge of two languages; the translator must be at home in both cultural milieux – that of the original poem and that of the language into which the poem is translated.
The vagaries of the 20th century immersed Erika Papp Faber in both the Hungarian and the American cultures, and since she also has a poetic sense, she is better suited than most to offer these translations to the English-speaking public.

A párját ritkitó magyar költészet alig ismert a magyar nyelvterületen kívül. Ennek fő oka csengő anyanyelvünk nehézsége, és a hű fordítások ritkasága. Mert nem elég, hogy valaki ismerjen két nyelvet; a jó vers-fordításhoz az is kell, hogy a fordító otthonos legyen mind a két kulturában, amelyek közt közvetíteni szándékozik. Csak akkor lesz hű az eredetihez – és én Kosztolányit követem, akinek fordítói elve volt teljes hűség az eredetihez, teljes szépséggel párosulva.
A huszadik század gondoskodott arról, hogy két kulturában legyek otthonos. És valamelyes örökölt költői érzék is hozzásegített, hogy ezt a kötetet össze tudjam hozni. Kérem fogadják szeretettel.

Papp Faber Erika  

 

A könyvben szereplõ költök:   The introduced poets:  
    Ady Endre, Áprily Lajos, Arany János, Babits Mihály, Csanády György, Elekes Attila, Gérecz Attila, Gyóni Géza, Illyés Gyula, József Attila, Juhász Gyula, Kaffka Margit, Kecskési-Tollas Tibor, Kosztolányi Dezső, Mécs László, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, Reményik Sándor, Sinka István, Tompa Mihály, Vörösmarty Mihály

Néhány további adat a könyvrõl:
256 oldal
21 grafika
B5-ös formátum
Magyarország térképpel
magyar és angol nyelvû
ISBN 978 615 5037 03 0
bruttó bolti fogyasztói ár: 3990 Ft
(közvetlenül a kiadónál kedvezmény)
Some further data about the book:
256 pages
21 drawings
form "B5"
with map of Hungary
with Hungarian and English text

 

Vissza a fõmenübe
 
Back to main menu