Sorozat:
A Szent Korona öröksége
 

Buchserie:
Erbe der Heiligen Krone
 

Series:
Heritage of the
Holy Crown
 

 
Kalotaszeg
középkori templomai a teljesség igényével

Das siebenbürgische Kalotaszeg
Mittelalterliche Kirchen - mit Anspruch auf Vollständigkeit

The Transylvanian Kalotaszeg
Medieval Churches - A Comprehensive Guide

Fotók / Photos:
Horváth Zoltán György

Szöveg / Text:
Horváth Zoltán György, Gondos Béla

A festett kazettás famennyezetek ismertető szövegei /
Texte über die bemalten Holzdecken /
Texts about the painted wooden ceilings:
Pap Gábor

Budapesten,
az Úr 2006. és a Szent Korona uralkodásának 1006. esztendejében.

 

 
Míg a Bánffyhunyad és Kolozsvár között elterülő Kalotaszeg néprajzi értékeit számos kiadvány tárgyalja, e tájegység rendkívüli értékeket rejtő középkori templomainak feldolgozása mindezidáig nem történt meg. Könyvünk Kalotaszeg mind a 39 középkori templomát ismerteti mintegy 350 színes fotóval és olvasmányos leírásokkal. Bemutatja az építészeti szépségek mellett a különlegesen gazdagon megmaradt középkori kőfaragványokat, a freskókat és Pap Gábor művészettörténész leírásaival a festett kazettás famennyezeteket.  

Obwohl die Kunstschätze der Volkskultur von dem Gebiet Kalotaszeg, das sich zwischen Bánffyhunyad und Kolozsvár erstreckt, in mehreren Studien behandelt werden, werden die mittelalterlichen Kirchen mit außerordentlichen Werten bis heute nicht bearbeitet. In unserem Buch werden alle 39 mittelalterlichen Kirchen von Kalotaszeg durch etwa 35o Farbfotos und längere Beschreibungen vorgestellt. Neben den Meisterwerken der Architektur werden auch die erhalten gebliebenen Steinbehaungen, Fresken und - mit den Erklärungen von dem namhaften Kunsthistoriker, Gábor Pap - die bemalten Holzdecken beschrieben.  

While a number of publications discuss the ethnic worth of Kalotaszeg located between Bánffyhunyad and Kolozsvár, there has not yet been any coverage of the exceptionally valuable medieval churches of this region. With some 350 colour photograph and easy-to-read descriptions this book reviews all of Kalotaszeg's 39 medieval churches. In addition to their architectural beauty, it draws attention to the many remarkably well preserved medieval carvings and frescos. Art historian Gábor Pap provided explanations to painted wooden ceilings of some of the churches in the book.  

 

A könyvben bemutatott települések:   Die vorgestellten Siedlungen:   The introduced settlements:  
Ajtony (Ajton), Bánffyhunyad, Bedecs, Bogártelke, Egeres, Erdőfelek, Farnas, Gyerővásárhely, Györgyfalva, Inaktelke, Kajántó, Kalotadámos, Kalotaszentkirály, Kisbács, Körösfő, Középlak, Magyarbikal, Magyarfenes, Magyargyerőmonostor, Magyarkapus (Nagykapus), Magyarkiskapus (Kiskapus), Magyarlóna (Szászlóna), Magyarókereke, Magyarsárd, Magyarvalkó, Magyarvista, Magyarzsombor, Méra, Meregyó, Nádasdaróc, Nagypetri, Sárvásár, Szamosfalva, Szászfenes, Sztána, Szucság, Tordaszentlászló, Türe, Zsobok

Néhány további adat a könyvről:
232 oldal
kb. 350 színes fotó
B5-ös formátum
Magyarország és Kalotaszeg térképpel
magyar, német és angol nyelvű
ISBN 963 87287 0 1
bruttó bolti fogyasztói ár: 3990 Ft
(közvetlenül a kiadónál kedvezmény)
Manche weitere Daten über das Buch:
232 Seiten
ca. 350 farbige Fotos
Format "B5"
mit Karte von Ungarn und Kalotaszeg
mit ungarischem, deutschem und englischem Text
Some further data about the book:
232 pages
approx. 350 colour prints
form "B5"
with map of Hungary and Kalotszeg
with Hungarian, English and German text

 

Vissza a főmenübe
 
Zurück ins Hauptmenü   Back to main menu