Sorozat:
A Szent Korona öröksége
 

Buchserie:
Erbe der Heiligen Krone
 

Series:
Heritage of the
Holy Crown
 

 
Kárpátalja kincsei

Schätze von Kárpátalja
mit deutscher Zusammenfassung und Bilduntertiteln

Treasures of Kárpátalja
with English summary and captions

Fotók / Photos:
Horváth Zoltán György és Kovács Sándor

Szöveg / Text:
Kovács Sándor és Horváth Zoltán György

A técsői kazettás mennyezet bemutatása /
Vorstellung der bemalten Holzdecke von Técső /
Presentation of the wooden ceiling of Técső:
Pap Gábor

Budapesten,
az Úr 2002. és a Szent Korona uralkodásának 1002. esztendejében.

 

 
Könyvünk Kárpátalja (a Kárpát-medence északkeleti sarka) felbecsülhetetlen építészeti és képzőművészeti értékeit mutatja be. A legtöbb kárpátaljai magyar középkori templomot nagy részletességgel, sok fotóval, a teljesség igényével ismerteti, de a kevésbé megmaradtakat is megemlítjük legalább jelzésszerűen. Szerepel továbbá - a legszebbeket részletesen bemutatva - legalább rövid ismertetéssel, esetleg felsorolásszerűen az összes vár és régi ruszin fatemplom, a legszebb paloták, kastélyok, középületek, valamint az összes magyar vonatkozású emlékmű és köztéri szobor. És végül mindezeknek a kincseknek méltó foglalatát a természet adja, amelynek szépségét az utolsó fejezet képanyaga kísérli meg visszaadni.  

Unser Buch will die Kunstschätze des Gebietes Kárpátalja (nordöstlicher Teil des Karpathen-Beckens) darstellen. Die meisten ungarischen Kirchen aus dem Mittelalter werden ausführlich mit vielen Fotos in ihrer Vollständigkeit dargestellt, die nicht ganz erhaltenen werden auch erwähnt. Es werden ferner alle Burgen und rutenen Holzkirchen, die schönsten Paläste, Schlösser, öffentlichen Gebäude, alle ungarischen Denkmäler und Statuen beschrieben: die schönsten in ausführlicher, die anderen in kurzer Form. Den Rahmen dieser Kunstschätze bildet die Natur, deren Schönheit auf den Fotos des letzten Kapitels zu bewundern ist.  

Our book presents the invaluable architectural and art treasures of Kárpátalja (the northeasternmost corner of the Carpathian Basin). Most Hungarian medieval churches in Kárpátalja are presented in great detail, with lots of photos, but those that were less well preserved get mentioned as well. Furthermore, all castles and old Ruthene wooden churches, the mansions as well as all Hungarian monuments and public statues are mentioned in the book, with detailed descriptions of the most beautiful ones among them. And finally, the framework for all these treasures is provided by nature itself, the beauty of which we tried to present with the pictures in the last chapter.  

 

A könyvben bemutatott 32 középkori templom:   Die vorgestellten 32 mittelalterlichen Kirchen:   The introduced 32 medieval churches:  
  Gerény, Kincseshomok, Császlóc, Bátfa, Palágykomoróc, Szürte, Munkács, Mezőkaszony, Nagybégány, Beregdéda, Makkosjánosi, Beregardó, Beregszász, Kígyós, Nagybereg, Kismuzsaly, Nagymuzsaly, Mezővári, Nagyborzsova, Bene, Csetfalva, Tiszaújhely, Tiszabökény, Akli, Csepe, Feketeardó, Szőlősgyula, Nagyszőlős, Salánk, Huszt, Visk, Técső

A könyvben részletesen bemutatott várak:   Die detailliert vorgestellten Burgen:   The detailed introduced castles:  
  Nevicke, Ungvár, Munkács, Huszt, Árpád-vonal

A könyvben részletesen bemutatott ruszin fatemplomok:   Die detailliert vorgestellten rutenen Holzkirchen   The detailed introduced Ruthenian wooden churches:  
  Uzsok, Csontos, Szélestó - Ungvár, Sósfalu, Fülöpfalva, Alsószeliscse - Blansko, Alsókalocsa, Alsóapsa, Kőrösmező

Néhány további adat a könyvről:
312 oldal
350 színes fotó
B5-ös formátum
Magyarország és Kárpátalja térképpel
német és angol nyelvű összefoglalókkal és képaláírásokkal
Manche weitere Daten über das Buch:
312 Seiten
350 farbige Fotos
Format "B5"
mit Karte von Ungarn und Kárpátalja
mit deutschen und englischen Zusammenfassungen und Bilduntertiteln
Some further data about the book:
312 pages
350 colour prints
form "B5"
with map of Hungary and Kárpátalja
with English and German summaries and captions

 

További információk
(részlet a könyv bevezetőjéből)
 
Weitere Informationen
(die deutschsprachige Zusammenfassung des Buches)
 
Further informations
(the English summary of the book)
 
 

Vissza a főmenübe
 
Zurück ins Hauptmenü   Back to main menu