Magyarul:
A képeslapok a következõképpen vásárolhatók meg:
- Magyarországon és a szomszédos országokból (kivéve Ausztriát): 800 Ft postázásával (15 szabadon választott képeslap ára + postaköltség),
- máshonnan: 10 DEM vagy 5 USD vagy ennek megfelelõ más valuta postázásával (20 szabadon választott képeslap ára + postaköltség) az alább következõ címre. A képeslapokat postafordultával küldjük. Kérjük, hogy elektronikus vagy hagyományos levélben írja meg, hogy melyik lapból mennyit kér.

English:
If you would like to buy these postcards, please, send to the following address 10 DEM or 5 USD or the same sum from another currency (it includes 20 free chosen postcards + mailing costs). The postcards will be sent at once. Please, write in an electronic or traditional letter how much from each card you need.

Deutsch:
Wenn Sie die Ansichtskarten kaufen wollen, schicken Sie, bitte, an die folgende Adresse 10 DEM oder 5 USD oder die selbe Summe aus einer anderen Währung (das enthält 20 frei gewählte Ansichtskarten + Postgebühr). Die Karten werden sofort geschickt. Schreiben Sie, bitte, in einem elektronischen oder traditionellen Brief, wielviel Sie aus den verschiedenen Karten brauchen.

Postacím / Address / Adresse:
Horváth Zoltán György
H-1205 Budapest
Sas u. 44/B
Magyarország / Hungary / Ungarn

A képeslapok darabonként is megvásárolhatók a Magyarok Világszövetségénél (Bp. V. ker. Semmelweis u. 1-3.) a földszinti könyvárusító helyen.

 
 

A kiadott képeslapfajták száma jelenleg / Number of postcards / Anzahl der Ansichtskarten: 51

Magyarországi régiók / Regions of Hungary / Regionen von Ungarn: Dunántúl / Transdanubia / Transdanubien (3 db/piece/Stück)
Felvidék / Upper Hungary / Oberungarn (2)
Budapest (2)
Felső Tisza-vidék / Upper Tisza region / Oberes Theissgebiet (13)
Székelyföld / Land of the Székely-Hungarians / Szeklerland (7)
Szászok földje / Land of the Saxons / Land der siebenbürgischen Sachsen (7)
Erdély más részei / Other parts of Transylvania / Anderswo in Siebenbürgen (2)
Külföld / Other countries / Andere Länder: Törökország (Örményország) / Turkey (Armenia) / Türkei (Armenien) (1) Témák / Themes / Themen: Körtemplomok / Round churches / Rundkirchen (7)
Más Árpád-kori templomok / Other Romanesque churches / Andere romanische Kirchen (5)
Székely vártemplomok / Székely-Hungarian castle-churches / Szeklerisch-ungarische Kirchenburgen (1 + 2)
Szász erődtemplomok / Saxon castle-churches / Siebenbürgisch-sächsische Kirchenburgen (2 + 3)
Freskók / Frescos / Fresken (16)
Kazettás mennyezeteink motivumkincse (sorozat) / Painted wooden ceilings / Bemalte Holzdecken (13+2)
A magyarországi szecesszió (sorozat) / Secession / Sezession (2)
Várak / Castles / Burgen (1)
Rovásírás / Runic writing / Runenschrift (2)