Romanika Kiadó - Képeslapfüzetek
Ansichtskartenhefte - Postcard collection


Tematikus válogatások a Kárpát-medence, vagyis Magyarország értékeibõl
Thematische Auswahl über die Schätze des Karpathenbeckens (Ungarn)
Thematical photo collection about the treasures of the Carpathian Basin (Hungary)Valahol Magyarországon


Irgendwo in Ungarn / Somewhere in Hungary

Tájképek - hangulatképek / Landschaften / Landscapes


Fotók / Photos: Horváth Zoltán GyörgyE képeslapfüzet fotói ezúttal nem kimondottan templomok és más mûemlékek, hanem azok tájképi környezetének bemutatásával kívánják a Kárpát-medence szépségét hozzánk közelebb hozni.
Persze - aki ismer minket, tudja, hogy ez elmaradhatatlan - e tájképeken, természeti fotókon valamilyen szakrális elem mindig feltûnik: hol egy templom, hol egy kereszt a tájba illesztve - vagy éppen Vereckén az emlékmûtorzó megszentelt oltárköve mellett maga a hely, nemzeti zarándokhelyünk; a Hargita esetében ismét a hely: hiszen bízvást mondhatjuk, hogy a Hargita a székelyek szent hegye.
Minden képen különleges szerepe van a fénynek: a fény tündöklésének, a fény eltûnésének - vagy éppen a fény hiányának a ködbe burkolózó tájon.

I.
Csíksomlyó
(Erdély, Csík vármegye, ma Hargita megye; Siebenbürgen, Komitat Csík; Transylvania, Csík county)

Napfelkelte / Sonnenaufgang / Sunrise

 

 

II.
Verecke
(Kárpátalja, Bereg vármegye; Komitat Bereg; Bereg county)

A hely, ahonnan Árpád elõször letekinthetett a hazára

Der Ort, woher der ungarische Fürst Árpád zuerst auf die Heimat herabblicken konnte

The place, from where the Hungarian Prince, Árpád could have the first view of Hungary

 

 

III.
Almakerék
(Erdély, Nagy-Küküllõ vármegye, ma Szeben megye; Siebenbürgen, Komitat Nagy-Küküllõ; Transylvania, Nagy-Küküllõ county)

Szász erõdtemplom / Sächsische Kirchenburg von Malmkrog / Saxon castle-church

 

 

IV.
Nagyharsány
(Baranya megye; Komitat Baranya; Baranya county)

A Szársomlyó és a fehérlõ templomtorony a híres borvidék egyik szõlõskertjébõl

Szársomlyó und der Kirchenturm aus einem Traubengarten des berühmten Weingebiets

The Szársomlyó hill and the bright, white church tower viewed from a vineyard of the famous wine-growing region

 

V.
Borosbenedek
(Erdély, Alsó-Fehér vármegye; Siebenbürgen, Komitat Alsó-Fehér; Transylvania, Alsó- Fehér county)

 

 

VI.
Regöly
(Tolna megye; Komitat Tolna; Tolna county)

A somolyipusztai templomromhoz (koragótikus, XIV. sz. eleje) út nem vezet, csak gyalog, egy patakon á tkelve, kukoricaföldeken keresztül közelíthetõ meg

Zu der Kirchenruine in Somolyipuszta (frühgotisch, 14. Jh.) führt kein Weg, nur zu Fuss, über einen Bach, über Maisfelder kann man zu der Ruine kommen

No road leads to the church ruins in Somolyipuszta (early Gothic, 14th c.), it can only be accessed by foot, over a small stream and through the cornfields

 

VII.
Magyarvalkó
(Erdély, Kolozs vármegye; Siebenbürgen, Komitat Kolozs; Transylvania, Kolozs county)

 

 

VIII.
Ecel
(Erdély, Nagy-Küküllõ vármegye, ma Szeben megye; Siebenbürgen, Komitat Nagy-Küküllõ; Transylvania, Nagy-Küküllõ county)

Szász házsor és a gótikus erõdtemplom tornya

S(chsische H(user und der Turm der gotischen Kirchenburg von Hetzeldorf

Saxon houses and the tower of the Gothic castle-church

 

IX.
Kézdiszentlélek
(Erdély, Háromszék vármegye, ma Kovászna megye; Siebenbürgen, Komitat Háromszék; Transylvania, Háromszék county)

Fény és ányék. A Perkõ-hegy tetején álló, Árpád-kori, négykaréjos körtemplom, a Szt. István-kápolna

Licht und Schatten. Hl. Stefanskapelle, vierlappige romanische Rundkirche auf dem Berg Perkõ

Light and shadow. St. Stephen's chapel, a quatrefoiled Romanesque round church standing on the top of the mountain Perkõ

 

 

X.
Hargita
(Erdély, Udvarhely vármegye, ma Hargita megye; Siebenbürgen, Komitat Udvarhely; Transylvania, Udvarhely county)

Naplemente a Hargita hegyei és fenyvesei között

Sonnenuntergang im Gebirge Hargita

Sunset in the mountain Hargita

 

XI.
Alföld

Mintha lángolna a látóhatár: naplemente az Alföldön

Sonnenuntergang, Grosse Ungarische Tiefebene

Sunset, Great Hungarian Plain

 

 

XII.
Magyarvalkó
(Erdély, Kolozs vármegye; Siebenbürgen, Komitat Kolozs; Transylvania, Kolozs county)

A református erõdtemplom (XIII-XVI. sz.) napnyugta után

Reformierte Kirchenburg (13-16. Jh.) nach Sonnenuntergang

Calvinist castle-church (13-16th c.) after sunset

 

XIII.
Csatószeg
(Erdély, Csík vármegye, ma Hargita megye; Siebenbürgen, Komitat Csík; Transylvania, Csík county)