Romanika Kiadó - Képeslapfüzetek
Ansichtskartenhefte - Postcard collection


Tematikus válogatások a Kárpát-medence, vagyis Magyarország értékeibõl
Thematische Auswahl über die Schätze des Karpathenbeckens (Ungarn)
Thematical photo collection about the treasures of the Carpathian Basin (Hungary)Árpád-kori kapufaragványok Magyarországon


Romanische Portalverzierungen in Ungarn

Romanesque Carved Portals in Hungary

Fotók / Photos: Horváth Zoltán GyörgyAz Árpád-korban, a X-XIII. században, a romanika idején épített templomok hallatlan gazdagságban maradtak meg szerte Magyarországon, azaz a Kárpát-medencében. Ezeket a nagyszerű építészeti emlékeket a Romanika Kiadó nagy részletességgel, tájegységenként-megyénként a teljesség igényével dolgozza fel könyvekben. E kor templomainak legszebb részei a faragott, sokszor oszlopbélletes kialakítású kapuzatok, amelyek szerencsére nagyon sokfelé megmaradtak. A kapu fő helyén, a bejárat feletti félköríves timpanonban sokszor helyeztek el a romanika idején faragványokat: ezeket gyűjtöttük össze ebben a kiadványban. Az eredeti helyszínen fellelhető timpanonfaragványok földrajzilag két helyen csoportosulnak: Nyugat-Dunántúlon és Erdélyben, miközben – számunkra is meglepő módon – Felső-Magyarországról (Felvidék) egyetlen példát sem tudunk bemutatni. A címlapra kiemelkedő szépsége okán a pannonhalmi Porta Speciosa került, bár itt a timpanon éppen festett. Ezután a nyugati országrész kapuzatai következnek betűrendben, majd a keleti országrész, hogy aztán a betűrend befejezésként a számunkra oly kedves vízaknai kapuzatot adja, amelynek faragványát a Romanika Kiadó emblémájába is belekomponáltuk.

In diesem Büchlein sind die schönen romanischen Portaltympanonverzierungen von Ungarn zusammengesammelt – von Westpannonien bis Siebenbürgen.

Beautiful carved Romanesque portal tympans of Hungary are collected in this booklet – from Western Pannonia to Transylvania.

A címlapon / Auf dem Titelblatt / Front cover:
Pannonhalma, Porta Speciosa, Győr-Moson-Sopron megye; Komitat Győr-Moson-Sopron; Győr-Moson-Sopron county
I. Csempeszkopács, Vas megye; Komitat Vas; Vas county
II. Domonkosfa, Muravidék, Vas vármegye; Komitat Vas, ehem. Ungarisches Königsreich, heute Slowenien; Vas county, former Hungarian Kingdom, now Slovenia
III. Ják, az apátsági templom nyugati kapuzata, Vas megye; Komitat Vas; Vas county
IV. Ják, az apátsági templom déli kapuzata, Vas megye; Komitat Vas; Vas county
V. Ják, a körtemplom déli kapuzata, Vas megye; Komitat Vas; Vas county
VI. Monoszló, Veszprém megye; Komitat Veszprém; Veszprém county
VII. Sopron, Győr-Moson-Sopron megye; Komitat Győr-Moson-Sopron; Győr-Moson-Sopron county
VIII. Zalaháshágy, Zala megye; Komitat Zala; Zala county. Fotó / Photo: Nemes Zsuzsa
IX. Gyulafehérvár, Maiestas Domini a székesegyház déli mellékhajójában, Erdély, Alsó-Fehér vármegye; Siebenbürgen, Komitat Alsó-Fehér, ehem. Ungarisches Königsreich; Transylvania, Alsó-Fehér county, former Hungarian Kingdom
X. Gyulafehérvár, Fejedelmi kapu, Erdély, Alsó-Fehér vármegye; Siebenbürgen, Komitat Alsó-Fehér, ehem. Ungarisches Königsreich; Transylvania, Alsó-Fehér county, former Hungarian Kingdom
XI. Magyargyerőmonostor, Erdély, Kolozs vármegye; Siebenbürgen, Komitat Kolozs, ehem. Ungarisches Königsreich; Transylvania, Kolozs county, former Hungarian Kingdom
XII. Sajóudvarhely, Erdély, Szolnok-Doboka vármegye; Siebenbürgen, Komitat Szolnok-Doboka, ehem. Ungarisches Königsreich; Transylvania, Szolnok-Doboka county, former Hungarian Kingdom
XIII. Vízakna, Erdély, Alsó-Fehér vármegye; Siebenbürgen, Komitat Alsó-Fehér, ehem. Ungarisches Königsreich; Transylvania, Alsó-Fehér county, former Hungarian Kingdom