Romanika Kiadó - Képeslapfüzetek
Ansichtskartenhefte - Postcard collection


Tematikus válogatások a Kárpát-medence, vagyis Magyarország értékeibõl
Thematische Auswahl über die Schätze des Karpathenbeckens (Ungarn)
Thematical photo collection about the treasures of the Carpathian Basin (Hungary)Csobaji Zsolt

Kalotaszegi kazetta-változatok

Variations on Wooden Ceiling Panels of Kalotaszeg


A címlapon:
   Az Őrdaru - „Éberség” - Az őszi napéjegyenlőség, a Mérleg csillagjegy képjele Bánffyhunyad mennyezetkazettája alapján, amely megjeleníti a magyarság jelenkori feladatát is
Front cover:
   Guarding crane based on a panel of the wooden ceiling in Bánffyhunyad symbolizing the duty of the Hungarians

A további képeslapok:/ The further postcards:
I. Kalotaszegi kazlak / Haystacks in Kalotaszeg
II. Magyarvalkó - Őrtorony / Watch-tower
III. Magyarvalkó
IV. Kalotaszentkirály
V. Sztána - Varjúvár
VI. Farnas
VII. Nagypetri
VIII. Nagypetri – Kapu / Wooden gate
IX. Nádasdaróc
X. Magyarvista
XI. Cinterem, kopjafák / Graveyard, wooden headboards
XII. Cinterem / Graveyard
XIII./1. Magyarvalkó - Református erődtemplom /Calvinist castle-church
XIII./2. Kalotaszegi varrottas-motívumok / Folk art motifs from Kalotaszeg
XIII./3. Magyarvalkó - Református erődtemplom / Calvinist castle-church
XIII./4. Magyarlóna egyik kazettája / A panel of the wooden ceiling of Magyarlóna
XIII./5. Nagypetri - Homlokzatrészlet / Detail of a house facade
XIII./6. Magyarlóna egyik kazettája / A panel of the wooden ceiling of Magyarlóna

Csobaji Zsolt munkásságának rövid bemutatására alább közöljük a képeslapfüzet borítóhátlapjának szövegét:

Bemutatkozás

1975 és 2000 között tagja voltam a nagyhírű Vasutas Képzőművészeti Szabadiskolának. Nyugdíjazásomig (2000) az építész szakma különböző területein dolgoztam és vasárnapi festő voltam. Azóta hétköznapi festő lettem. Munkámat az Isten és ember alkotta környezetünk gazdag szépsége, a lélek munkálkodása, valamint a példaképek (Kalotaszegen Umling Lőrinc és fia) jótékony hatású tevékenysége motiválja.

Kalotaszegről

Édesapám lelki és szellemi öröksége vált valóra Kalotaszeg megismerésével:
   - Apai nagyapám kolozsvári születésű, így többször ellátogathattam szülővárosába és büszke voltam, amikor a Reményik Galériában szerepelhettem egy közös tárlaton.
   - Keresztelő lelkipásztorom, Ravasz László szülőházát megnézhettem Bánffyhunyadon.
   - Közös példaképünk, Kós Károly sztánai Varjúvárához többször elzarándokoltam kerékpárral vagy gyalog.
Nem utolsósorban a kálvinista lelkészházaspár (Kőrösi László és Erzsike) vendégszeretete tette számomra teljessé és meghitté a Nagypetriben eltöltött időt.

Kalotaszegi témájú egyéni kiállításaim:

2006
   Pécsi Református Gimnázium
   Lónyai utcai Református Gimnázium
   Magyarok Háza, Budapest
2007
   Budapesti Unitárius Egyház
   Fasori Evangélikus Gimnázium
   Bánffyhunyadi Református Egyház
2008
   Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Budapest
2009
   Zalaegerszegi Református Egyház
2010
   Debreceni Nagytemplom
2011
   Baár-Madas Református Gimnázium
   Hévíz, Csárda Galéria
   Vászolyi Galéria
2014
   Corvin Művelődési Ház, Budapest
   Rákosszentmihályi Plébánia
   Sashalmi Plébánia

Csobaji Zsolt - 1165 Budapest, Emma u. 7. - (1) 403-3496 - (30) 4470-150