Sorozat:
Monumenta Artium
A Romanika Kiadó "A Szent Korona öröksége" könyvsorozata a Kárpát-medence építészetével és művészetével foglalkozik, a "Monumenta Artium" sorozat célja a világ építészetéből és művészetéből a nem közvetlenül magyar vonatkozású értékek bemutatása
 

 

Horváth Zoltán György

Szent Agáta kultusza Dél-Itáliában

Catániától Rómáig


Budapesten, az Úr 2020. esztendejében

 

 

A szicíliai Catániában született Szt. Agáta / Ágota ókeresztény szent, aki a megkínzatásának egyéni motívuma miatt segítőszentként a mellbetegek, emlőjének érintettsége révén a szoptatós dajkák védőszentje. Mártírhalála után pontosan egy évvel, 251. február 5-én az Etna lávafolyamának csodás megállítása a sírjáról hozott fátyollal (emiatt az ércöntők, kohászok és bányászok védőszentje is) igen népszerű szentté tette Itália-szerte. Jelen kötet bőséges képanyaggal Dél-Itália Szt. Agáta-kultuszát mutatja be részletesen, ám Észak-Itália Szt. Agáta-ábrázolásainak sorát egy kis fejezetként szintén szerepeltetjük rövid leírásokkal és jelzésszerű képanyaggal.
Mivel az Agáta-ábrázolások számos esetben magyar emlékekkel együtt láthatók, ezeket is nagy hangsúllyal ismertetjük. Agáta magyarországi kultuszához négy templom kapcsolódik (Fejér megyében Sárszentágota, a vasi Perenye, az erdélyi Szentágota és a délvidéki Magyarcsernye településen), amelyeket egy rövid fejezetben szintén bemutatunk a könyvben.

A könyvben szereplő települések:

   Dél-Itália:
Catánia, Lecce, Sant'Agata di Puglia, Sant'Agata de' Goti, Sant'Agata sui due Golfi, Sant'Agata Irpina (Solofra), Nápoly, Capua, Róma
   Dél-Itáliában magyar emlékekkel együtt:
Tricarico (Basilicata tartomány), Róma - S. Cecilia in Trastevere, S. Bernardino di Siena ai Monti, S. Stefano Rotondo
   Észak-Itália:
Bergamo, Brunate, Cassina de'Pecchi, Esine, Firenze, Murano, Parma, Ravenna, Scarperia, Sesto al Reghena, Seveso, Velence, Vercelli; Isztria: Cittanova (Novigrad), Parenzo (Porec), Vidulini
   Magyarország:
Sárszentégota (Fejér megye), Perenye (Vas megye), Szentágota (Erdély), Magyarcsernye (Délvidék)

A könyv adatai:
bruttó bolti fogyasztói ár: 3990 Ft (közvetlenül a kiadónál kedvezmény)
192 oldal
420 színes fotó
B5-ös méret, keménytábla, fûzött
magyar nyelvû
ISBN 978 615 5037 61 0


Dr. med. habil. Göblyös Péter PhD. egyetemi magántanár úr recenziója a könyvről:

Horváth Zoltán György: SZENT AGÁTA KULTUSZA DÉL-ITÁLIÁBAN
Romanika Kiadó, Budapest, 2020

Sok szempontból értékes könyvet ismerhet meg az Olvasó. Horváth Zoltán György műve egyszerre igényes művészeti útikalauz, jó technikával készült művészettörténeti album, és Szent Agátával, az emlőbetegek védőszentjével kapcsolatos vallásos olvasmány.

A Szerző számos szakma előtt ismert. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mesteroktatója, a művészettörténetnek a hallgatók által nagyra értékelt előadója, egyben az emlő-szakemberek részére évenként megrendezett Szent Agáta Mammológus Napok többszörös előadója. Itália művészetének különösen alapos ismerője, ebben a témában már számos könyve is megjelent.

Ezek a sikeres előadások is hozzájárultak ahhoz, hogy Szerző, itáliai utazások aktív hőse, úti élményeinek szenvedélyes és avatott megörökítője, Dél-itáliai utazásait a Szent Agáta tisztelet ottani jeleinek ismertetésével is kiegészítse.

A nem túl terjedelmes, 192 lap terjedelmű könyv személyes hangú bevezető után a Szent Agáta Mammológus Napokról emlékezik meg, majd Szent Agáta életét ismerteti. Ezek után kerül sor az arányosan részletes művészettörténeti ismertetésekre. A meglátogatott helyek között számos olyan is van, amely az útikalauzokban nem szerepel, mégis érdekes látnivalókkal rendelkezik.

Elképesztő, hogy Itália milyen kimeríthetetlenül gazdag a művészeti alkotásokban, és az olaszok ezeket milyen áldozatkészen tartják karban. Ugyanakkor az is csodálatra méltó, hogy Szerző az általa felfedezett emlékeket milyen alapos felkészültség birtokában, mégis milyen arányosan visszafogott terjedelemben ismerteti.

A magyar olvasók különösen megtisztelőnek fogják tartani, hogy – történelmi alapon - ebben a tájegységben is milyen sok a magyar vonatkozás, és Szerző ezt mennyire lelkesen és lelkesítően kifejezésre is juttatja.

A mű stílusa egyszerű, szellemesen elbeszélő jellegű, olvasás közben azt az érzetet kelti, mintha az olvasó egy kényelmes karosszékben ülve, beszélgetés közben hallgatná az érdekes úti beszámolót. Az élmények között szerepet kap az olaszok Szerző által tapasztalt kedves, segítőkész, vendégszerető viselkedése is.

Az olvasást megkönnyíti a könyv elején található vázlatos térkép, melynek alapján az ismertetett, és máshol fel nem lelhető helyiségek könnyen megtalálhatók. Összefoglaló bevezetés után a továbbiakban az egyes helyek említésénél a szöveg a képek között található, jó tördelésben, esetleg vissza is lehet lapozni az általános szöveges bevezetéshez.

A nagyszámú színes fénykép technikailag kifogástalan, a nyomdatechnika semmi kívánni valót nem hagy maga után. Már a címkép is felkelti az érdeklődést. A szöveg nyomdatechnikája is ma már ritkán tapasztalhatóan jó, nincsenek benne helyesírási, elválasztási hibák. A könyv kötése is megfelelő.

Külön kiemelendő az ábrázolt részletek alapos megfigyelése, a különösen érdekes részek külön, nagyított felvételen való ábrázolása. A téma szerkesztése kellően arányos, Róma azonban részletesebb tárgyalást is megérdemelt volna, ott még lehetett volna egyéb helyeket is megemlíteni, bár az is kétségtelen, hogy Róma művészete kimeríthetetlen.

Megjegyezném, hogy kevésbé művelt olvasóban a Szent Agáta képeken Szent Agáta meztelenségének, és a brutális kínzásoknak túlságosan naturalista módon való ábrázolása esetleg visszatetszést fog kelteni, mégha az alkotó művész így ábrázolta is Szent Agáta szenvedését.

Zavaró, hogy a Dél-itáliai fejezet „keretek” között van, az első fejezet rövid összefoglalás Észak-Itália és Isztria emlékeiről, majd a végén - egyébként helyesen - a magyarlakta vidékek Szent Agáta kultuszáról esik szó. Minthogy a könyv címe szerint is Dél-Itáliáról szól, ha Szerző ezeket a helyeket már egyáltalán említi, célszerűbb lett volna a végén, függelékben összefoglalni ezeket a részeket. Észak-Itália külön könyvet is megérdemelne – érdeklődéssel várjuk. Szerzőnek ez szándékában is van.

Szent Agáta kultusza már ezer évvel ezelőtt is a magyar kultúra lényeges része volt, csak később homályosult el, tiszteletének felelevenítése tehát jelenleg nagyon indokolt volna. Mindezek alapján a magas színvonalú könyvet a művelt olvasók különös figyelemébe ajánlom, szép kivitele, és elérhető ára miatt megfelelő ajándéknak is tartom.

      Dr. Göblyös Péter

Vissza a fõmenübe
 
Zurück ins Hauptmenü   Back to main menu